Лв.70.00
Ефективно общуване
Лв.70.00
Силни страни
Лв.120.00
Работилница Себепознание
Лв.97.00
SMART+ Цели и Планиране
Лв.165.00
Ценности и Цели
Лв.97.00
Ценности и Дадености
Лв.375.00
Лятна работилница
Лв.20.00
Тест – Иво