СЕРТИФИКАЦИОННА програма по
Inner Development Goals / IDGs/

Обучения чрез ПРЕЖИВЯВАНЕ „РАСТЕЖ ОТВЪТРЕ-НАВЪН“
Октомври 2024 – Февруари 2025

Обучение в 5 модула на
23 умения за устойчиво развитие

Ако сте между 15 и 18 години
и ви предстоят големи стъпки в живота:

Ще научите

С какви дадености разполагате по рождение, как виждате света, къде е вашият фокус, как да определите водещите ви ценности и да създадете лична мисия, която да ви помага да следвате своя център и да ви насочва при вземане на решения за избор на университет и кариера.

Ще научите

Как да управлявате своя избор и себе си и кои са сферите ви на влияние, как да определяте важните за вас неща, как да си поставяте изпълними цели и как да ги постигате с успех, как да градите доверие, какво е ефективно общуване и как да го прилагате, как да учите и работите ефективно.

ще научите

Как да мислите с перспектива, как да бъдете критични при вземане на решения, как да намерите синхрон между учене, уникални дарби и призвание, как да имате принос със своите таланти към хора и каузи.

ще научите

Как да управлявате и да организирате времето си, как да правите план за своето развитие, който да ви помага всеки ден и във всяка стъпка по пътя на усъвършенстване.

Ако сте избрали своя път, но той не ви удовлетворява или искате да надградите себе си и своите умения и сте между 19 и 25 години или над 25 години:

Ще научите

Какви са вашите силни страни, какви са вашите вярвания, в какво сте фокусирани, какви са вашите ценности и какво е отношението им към целите, как да изградите лична мисия, която да ви насочва и помага при взимане на ежедневни решения.

Ще научите

Как да правите избори, да определяте кои са важните неща и да работите за тях, как да поставяте цели, които да изпълните с успех и мотивация, как да организирате и управлявате времето си, как да градите доверие и да общувате, учите и работите ефективно.

ще научите

Какво е системно мислене и как да го прилагате, как да бъдете критични при вземането на решения, как да намерите синхрон между работа, уникални дарби и призвание, как да имате принос със своите таланти към хора и каузи.

ще научите

Как да управлявате себе си, как да водите другите, как да правите план за своето развитие и за развитието на организация, който да ви помага всеки ден и във всяка стъпка по пътя на усъвършенстване.

Какво получавате?

Умения и знания, които да отключат вашите силни страни и качества и да спомогнат за вашето постоянство в растежа отвътре-навън.

Подпомагане по пътя на реализиране на вашите цели и постигане на устойчивост чрез включване в общност, свързана чрез полезни каузи и проекти.

При участие във всички модули

• Съставяне на Личен план за развитие (S.M.A.R.T)**

• Проследяване на резултатност чрез консултации с коуч-ментор от Академия Съм.

• По желание: План за проект в област от 17-те Глобални Цели на ООН – при сформиране на екип (външен или вътрешен***)

** Формира се от участниците в модулите

*** При изпълнение на цялата програма на обучението, получавате Сертификат за 23 умения на IDGs – Inner Development Goals.

Имате възможност да се присъедините в Общност „СъмЗаНие“ на Академия СЪМ.
Общност за себе-съзнание, съзнание и знание.

Как ви помага това?

• Ставате част от група будни и загрижени за устойчивост личности и екипи.

• Участвате в онлайн или присъствени месечни срещи за обсъждане на резултати, нови възможности и др.

• Споделяте ваши идеи, предизвикателства или казуси, за които можете да получите подкрепа чрез мозъчна атака (brainstorming), градивна обратна връзка и други инструменти, с помощта на групата.

• Усъвършенствате се като презентатори на ваши идеи и проекти и получавате директно мнение от независими професионалисти в дадена сфера.

Канали за комуникация:

·        Фейсбук група „СъмЗаНие;

·        Споделен „облак“ за качване на материали с безплатен достъп;

·        Група в канала Телеграм – след завършване и сертифициране.

Програмата е предназначена за всеки, който е жаден за развитие, готов е да приложи своя личен избор и да бъде отговорен за процеса на своето израстване.

Времетраене и ангажираност:

•     47 часа присъствени семинари в 6 модула / 5 области (виж описанието по-долу)

•     2 часа индивидуален коучинг с водещите на програмата, коуч-менторите Аксиния Борисова и Ирина Стефанова

•     3 часа групов коучинг

•     42 часа* – самостоятелни упражнения; доказани инструменти за себепознание и план за постигане на желания от вас успех**

*Изчислението е приблизително, и може да расте в прогресия в зависимост от вашето желание за себепознание, познание и себе-усъвършенстване.

„Растеж отвътре-навън“ е обучение чрез преживяване. Нова трансформираща програма, създадена с цел да изгради способности, качества и умения, които да разгърнат вашия потенциал.

  

·  Обучението ще ви даде знания, които ще ви помогнат да осъществите вашите цели в унисон с вашите ценности, ще пробуди вашата находчивост, изобретателност остроумие и креативност.

· Програмата ви дава възможност за по-добро себеуправление и влияние върху цялото или ви учи как да бъдете лидери на себе си и на другите, как да постигате вдъхновение и целеустременост. Всяка организация, целяща устойчивост във времето търси човешки капитал, притежаващ способности, качества и умения, които вие ще развиете в рамките на това обучение.

· Ефективната комуникация е основната съставка на обучението и вие ще усвоите нейните формули, които да прилагате в общуването.

· Получавате разширена представа за себе си към настоящия момент чрез прилагане на доказани тестове и упражнения за себе-рефлексия, SWOT анализ и много други.

*Сертификатът е доказателство за конкурентноспособност на личностно и колективно ниво. Това обучение е основа за ефективно лидерство. 

Защо да се запиша за тази програма?

За да се учим и развиваме са ни необходими знания, които да ни покажат къде е балансът и умения, които да ни научат как да приложим знанията. Програмата е разработена от хора с богат опит в изграждането на лидери. Те знаят, че лидерството започва от умението да ръководиш себе си, собствените си решения и действия. За да общуваш ефективно в семейството си, в работата си и с приятелите си трябва да знаеш как да управляваш себе си. За да бъдеш лидер на другите, първо трябва да се научиш да бъдеш лидер на себе си. Тук ще намерите пътя за устойчиво изграждане на доверие, растеж и верни последователи и съмишленици.

Защо е важно да се научим да познаваме себе си?

Знанието за самите нас е като научаването на нашето ръководство за употреба. Разбираме какво можем, какви са нашите силни страни, какво искаме и как да следваме мечтите си. Придобиваме увереност в собствените си сили и способности.

Защо е важно да се самоусъвършенстваме?

Изграждането на навици, които съответстват на принципи, например принцип на ефективно общуване или принцип на доверие, дават възможност да се оформи проактивна личност, която знае какво иска и знае как да го постигне. Това е началото на пътя към устойчив успех и щастие.

Кои сме ние?

Екипът ни е формиран с кауза, чиято цел е да развива емоционалната, духовната и физическата интелигентност на хората.

Ирина Стефанова и Аксиния Борисова са обучители и сертифицирани коуч-ментори, автори и водещи на обучения чрез преживяване.
В разнообразната програма за РАСТЕЖ ОТВЪТРЕ – НАВЪН, те ще ви преведат чрез пътешествие през 5 Области за развитие (вдъхновени от рамката на IDGs за устойчиво развитие и прилагането на модели за конкурентноспособност при реализиране на проект по 17-те Глобални цели на ООН, SDGs).

Какво даваме?

Знания какво да направим

Умения как да го направим

Вдъхновение

Как го правим?

Програмите са интерактивни, наситени с множество примери, казуси и задачи, където участниците преживяват наученото веднага.


Аксиния Борисова
Ирина Стефанова

Кратко представяне от създателите на
UN Sustainable Development Goals :

Заповядайте при нас! 

Цената на един модул е 225лв. 
Свържете се с нас след извършено плащане, за да Ви запишем за избрания от Вас модул.