Ценности и Цели

Модул 1: Ценности и дадености

Всеки от нас е предразположен към лесното усвояване на определени способности. Средата ни пък формира нашите ценности – водещи принципи, които диктуват какво приоритизираме, какво харесваме, какво правим с удоволствие и какво е против природата ни.

Учебни цели:

Разкриване на собствените водещи ценности и силни страни.

С какво си тръгваш:

По-дълбоки познания за теб като личност.

Повишени умения за интроспекция (самонаблюдение).

Времетраене: 3:30 часаМодул 2: Избор и поставяне на цели

Желанията са компас, Мотивацията е вятър в платната. Целите, на свой ред, са рулят и навигаторът. Трите елемента вкупом ни позволяват да плаваме натам, накъдето желаем.

Учебни цели: 

Установяване на сферите, в които ти търсиш подобрение.

Усвояване на модел за поставяне на ясни, измерими и проследими цели.


С какво си тръгваш:

Знания за настоящото си и желаното си състояние.

Трайно умение за полагане на цели, които да те приближат към второто.

Времетраене: 3:30 часаЕмоции и Комуникация

Модул 1: Емоции

Емоциите са природен инструмент, който ни позволява да реагираме бързо на стимули от околната среда, които имат пряко отношение към нас. Механизмът през повечето време работи добре, но може да има и катастрофални последици. Първата стъпка към емоционалната интелигентност е опознаването му.


Учебни цели:

Кои са те и какво ги провокира? Запознаване с универсалните емоции. 

С какво си тръгваш:

  • Умения да разпознаваш емоциите в себе си и в другите.
  • Способност да оцениш кога естествената ти реакция е уместна и кога – не.

Времетраене:

3:30 часаМодул 2: Комуникация

Способността ни да общуваме, да предаваме идеи и знания е основната причина с всяко поколение да правим нови открития и да не ни се налага “да откриваме топлата вода” отново и отново. Ефективната комуникация е умение като всяко друго и подлежи на научаване.

Учебни цели:

Запознаване с ролята на Разказвача.

Запознаване с ролята на Слушателя.

С какво си тръгваш:

  • Повишена способност за ясно представяне на информация.
  • Набор от умения за разбиране на другия.
  • Способността да накараш другия да се почувства чут.

Времетраене:

3:30 часа


Модул 5:  Индивидуален план за развитие.

С помощта на нашия коуч ще изградиш ясен план за развитие в тези сфери, които са от централно значение за теб. За да може процесът да бъде наистина пълноценен, този модул е достъпен само за тези участници, които вече са се запознали с Ценности и Дадености, Емоции, Комуникация, Избор и Поставяне на цели.


Индивидуална цена на двоен модул: 165 лв.

Всяка от програмите ни е проектирана така, че да опознаеш себе си малко по-добре. Независимо какво избереш, нашата цел е да отворим вратата към едно по-добро бъдеще за теб. Няма да те тласкаме към промяна, няма да диктуваме какво да предприемеш.